LỜI GIỚI THIỆU

9513401 ĐẮC NHÂN TÂM LỜI MỞ ĐẦU Những gì bạn và tôi biết chỉ là hạt cát trên sa mạc. Những gì loài người biết từ xưa tới nay cũng chỉ là quả đất trong vũ trụ bao la. Còn vô vàn những điều mà loài người vẫn chưa biết được. Nhưng trong cuộc sống xã hội, quan hệ giữa người và người thật phức tạp. Dù chúng ta không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng...

Thử CODE

7KHO


Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML.
Chúc bạn luôn thành công !